FTECH

Điều khoản dịch vụ

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Ứng Dụng V Event Chúng tôi, đội ngũ phát triển ứng dụng V Event, cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật thông

Chính sách vận chuyển vé

VINASA sẽ gửi vé đến Người tham gia sự kiện sau khi đặt vé như sau: – Vé được mua trên VINASA sẽ được thể hiện dưới hình thức Vé điện tử và sẽ được

Chính sách hoàn trả

Chính sách đối trả, hàng tiền sẽ được quy định bởi Ban tổ chức sự kiện cho mỗi sự kiện cụ thể. Trường hợp sự kiện gặp sự cố dời ngày tổ chức hoặc sự

Điều khoản sử dụng

TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN.   1.1 QUY ĐỊNH CHUNG.   Với tư cách là nhà tổ chức (được định nghĩa sau đây), bạn đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện khi

Chính sách bán hàng

Tôi phải làm sao để mua vé tham gia sự kiện? Đầu tiên, bạn chọn sự kiện mà bạn muốn tham gia trên website, chọn nút “Đặt vé ngay” ở bên trái, chọn số lượng vé,