Điều khoản dịch vụ

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Ứng Dụng V Event

Chúng tôi, đội ngũ phát triển ứng dụng V Event, cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật thông tin này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

 1. Thu Thập Thông Tin:
  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại khi bạn đăng ký tài khoản.
  • Thông tin sự kiện bạn tạo và tham gia cũng được thu thập để cung cấp dịch vụ tốt hơn.
 2. Sử Dụng Thông Tin:
  • Thông tin cá nhân được sử dụng để xác minh danh tính, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ người dùng.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm người dùng, phát triển các tính năng mới và đảm bảo an ninh.
 3. Chia Sẻ Thông Tin:
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ trường hợp bắt buộc theo pháp luật.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không định danh (không nhận diện cá nhân) với các đối tác để phân tích và cải thiện dịch vụ.
 4. Bảo Mật Thông Tin:
  • Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi truy cập trái phép, mất mát hoặc rò rỉ.
  • Thông tin cá nhân chỉ được truy cập bởi những nhân viên có nhiệm vụ cụ thể và được bảo mật cao.
 5. Quyền Của Người Dùng:
  • Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào thông qua cài đặt tài khoản.
  • Bạn có quyền từ chối nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi.
 6. Cookie và Công Nghệ Theo Dõi:
  • Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên ứng dụng nhằm cải thiện dịch vụ.
  • Bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng ứng dụng.
 7. Thay Đổi Chính Sách:
  • Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật để phản ánh những thay đổi về dịch vụ hoặc quy định pháp luật. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên ứng dụng.
 8. Liên Hệ:
  • Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hỗ trợ: mc.minh@vinasa.org.vn.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tạo ra một môi trường an toàn và tin cậy cho tất cả người dùng V Event.

TIN LIÊN QUAN