VIETNAM – ASIA DX SUMMIT 2024

Dear Ông/Bà: %%hoten%%

Ban tổ chức Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á trân trọng cảm ơn Ông/Bà đã đăng ký tham dự chương trình và trân trọng nhắc lịch các hoạt động của sự kiện diễn ra từ 28/05 – 29/5/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, cụ thể:

Ngày 28/05: Từ 13:30 – 17:30 (Đón tiếp từ 12:45), Phòng VIP Tầng 2

Phiên khai mạc: Chuyển đổi số Chuyển đổi xanh, Phát triển kinh tế số

Ngày 29/05:

SÁNG: Từ 08:00 – 12:00 (Đón tiếp từ 07:45), 03 phiên hội thảo:

 • Hội thảo 1: Quản trị và vận hành hiệu quả doanh nghiệp, tổ chức dựa trên dữ liệu – Chuyển đổi số-xanh: Chiến lược, tiêu chuẩn, triển khai hiệu quả – Phòng Salon 1 (Tầng 1)
 • Hội thảo 2: Tài chính xanh cho phát triển bền vững – Phòng 318 (Tầng 3)
 • Hội thảo 3: Hợp tác phát triển công nghiệp bán dẫn – Phòng VIP (Tầng 2)

CHIỀU: Từ 13:00 – 17:30 (Đón tiếp từ 12:45)

 • Hội thảo 4: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp – Phòng Salon 1 (Tầng 1)
 • Hội thảo 5: Digital Trust và Phát triển Thương mại điện tử xuyên biên giới – Phòng 318 (Tầng 3)
 • Hội thảo 6: Công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số – Phòng VIP (Tầng 2)

Các hoạt động song hành: Triển lãm và  Kết nối, tư vấn các giải pháp ưu đãi, business matching 1:1.

Vui lòng lưu Mã QR có trong Thư xác nhận này cùng với danh thiếp của Quý vị để nhận thẻ tham dự các hoạt động của Diễn đàn.

****Để có thể truyền tải những thông tin hữu ích và sát nhất với nhu cầu của Doanh nghiệp tham dự chương trình. Ban tổ chức mong muốn Quý Ông/Bà dành 01 phút chia sẻ thông tin thực tế và nhu cầu ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp của mình theo form TẠI ĐÂY

BTC đặc biệt gửi đến Quý Ông/Bà 03 vé TIÊU CHUẨN miễn phí để tặng bạn bè, đối tác, khách hàng, vui lòng nhập mã code DXTANGBAN khi đăng ký tại: https://dxsummit.vn

Đầu mối BTC:  Ms. Cao Ánh Hằng, 0974298786, hangca@vinassa.org.vn  Ms. Lê Hiền 0968776894 hienlt@vinasa.org.vn

Xin trân thành cảm ơn và hẹn gặp Ông/Bà tại Diễn đàn!

Trân trọng!

——————————

Dear Mr./Ms: %%hoten%%

The organizing committee of the Vietnam – Asia DX Summit would like to thank you for registering to attend and respectfully remind you of the event’s agenda taking place from May 28th to 29th, 2024 at the International Convention Center, 11 Le Hong Phong, Ba Dinh, Hanoi, specifically:

On May 28th: From 13:30 – 17:30 (check-in from 12:45), at VIP room (2nd Floor)

Plenary Session: Green and Digital Transformation,

On May 29th:

Morning: From 08:00 – 12:00 (check-in from 07:45), 03 seminars:

 • Seminar 1: Management and Efficient Operation for Businesses and Organizations based on Data

Digital-Green Transformation – Salon 1 Room ( 1st Floor)

 • Seminar 2: Green finance for sustainable development – Room 318 ( 3rd floor)
 • Seminar 3: Collaboration for Semiconductor Industry Development – VIP Room (2nd Floor)

Afternoon: From 13:00 – 17:30 (check-in from 12:45), 03 seminars:

 • Seminar 4: Digital Transformation, Green Transformation in Industrial Manufacturing – Salon 1 Room ( 1st Floor)
 • Seminar 5: Digital Trust and Cross-border e-commerce development – Room 318 ( 3rd floor)
 • Seminar 6: Technology drives Digital & Green Transformation and Digital economy development – VIP Room (2nd Floor)

Parallel activities: Exhibition and Networking, 1:1 business matching.

Please save the QR Code attached in this Confirmation Letter and your business card to check-in and receive a badge to attend the Summit.

****To be able to convey the effective information relating to the needs of businesses participating in the Summit. The Organizing Department wants you to spend 1 minute sharing practical information and needs in your business via the form (LINK above).

Organizers specially offer you 03 free STANDARD tickets to give to friends, partners, customers. Please enter code DXTANGBAN when registering at: (Link above)

Organizer contact: Ms. Cao Anh Hang, 0974298786, hangca@vinassa.org.vn | Ms. Le Hien 0968776894 hienlt@vinasa.org.vn

Thank you very much and look forward to welcoming you at the Summit!

Best regards!

———————–

VIETNAM SOFTWARE & IT SERVICES ASSOCIATION

Add: Fl. 11, Cung Tri Thuc Building, No. 1 Ton That Thuyet Str., Cau Giay Dist., Hanoi

Tel: +8424 3577 2336/38 – Fax: +8424 3577 2337

Website: www.vinasa.org.vn